NADA

Jeg bruger NADA i kombination med mine kropsbehandlinger. Dette giver kroppen og psyken ekstra støtte til at slappe af. Du kan derfor bestille det som et ekstra supplement.
Nålene skal sidde i 45 minutter, derfor er behandlingen længere, så de kan tages ud inden du skal ligge på maven, det er mest optimalt.

Lidt om metoden:

I NADA bruges de samme 5 punkter i øret.

NADA er de samme fem akupunkturpunkter i begge ører, som sidder i 45 minutter.

NADA-metoden blev oprindeligt i 1974 udviklet til at afhjælpe afhængighed og behandle abstinenser samt symptomer hos primært dobbeltdiagnoseklienter som et led i deres behandling. Mange forbinder stadig NADA med afhængighed selvom indikationerne er blevet betydeligt flere i de sidste 30 år. I dag er indsats mod afhængighed kun en lille del af de mange sammenhænge, som NADA anvendes i. NADA kan beskrives som en vigtig strategi i mental sundhed.

Det er således vigtigt at se NADA som en metode, der hjælper med at stabilisere organismen såvel fysisk som psykisk. NADA er ikke rettet mod særlige diagnoser, men kan bruges i alle situationer, hvor en person har brug for stabilitet, bedre stress-håndtering (herunder bl.a. vrede, søvnproblemer, rastløshed, angst m.m.), fokus, bedre håndtering af følelser og kognitive funktioner. Metoden kan bruges til at lindre alle typer abstinenser, men dette er kun en mindre del af NADA-metoden, hvorfor metoden er et supplement til den medicinske- og teraeutiske behandling på dette felt.

NADA er et supplerende recovery- eller empowerment program. Metoden støtter personlig udvikling og fremmer brugen af egne ressourcer. Nøgleord: Mental sundhed og stress.

NADA-metoden rummer et meditativt element. Målet er, at klienten får kontakt til sig selv og egne ressourcer.

NADA er tænkt som støtte i et psyko-socialt recovery-forløb som regel af længere varighed.

NADA kan dog også anvendes til lindring her og nu ved f.eks. akut stress, abstinenser, angst eller søvnproblemer.

Filosofien i NADA er, at metoden kan gives af alle, hvor der er behov for det.

Indimellem tilføjes en ekstra nål i panden. Den kan bruges til at dæmpe tankemylder og kan fremme fokuseret tænkning, ro og koncentration. Dæmper tvangstanker.
Denne er udover de 5 faste NADA punkter og er hurtigvirkende og betegnes som ”fastfood”, hvor NADA kan betegnes som ”slowfood”, da det arbejder sig ind i krop og psyke på en mere langsom og dyb måde.